آنا دیل - صمد چایلی

+0 به یه ن

اینسان اوغلو آنا دیلدن آیریلماز ؛ ال دیرناقدان ، دیرناق الدن آیریلماز

تیكان گولو اؤز كامینا چكسه ده ؛ گول بولبولدن ، بولبول گولدن آیریلماز

داغین بئلیمارال لارا اویلاقد یر ؛ بئل مارالدان ، مارال بئلدن آیریلماز

دنیزلره صفا وئریر سونالار ؛ گول سونادان ، سونا گولدن آیریلماز

كلمه لره جان باغیشلیر دیل – دوداق ؛ دیل دوداقدان ، دوداق دیلدن آیریلماز

چك میضرابی گولسون قوپوز گولسون تئل ؛ تئل میضراب دان ، میضراب تئلدن آیریلماز

ائل اوغلویام ، من ائلینم ائل منیم ؛ ائل چایلی دان ، چایلی ائلدن آیریلماز

صمد چایلی


آچار سؤزلر : دیل, آنا,


radyo dinle