علی دیر

+0 به یه ن


منیم عالمده سلطانیم علی دیر

منیم میر جهانبانیم علی دیر

نه دارا تانیرام من ، نه سكندر

منیم فغفور و خاقانیم علی دیر

بهشتی زاهده وئردیم سراسر

منیم گلزار و رضوانیم علی دیر

اگر هر كیمسه نین بیر شاهی اولسا

منیم ده شاه شاهانیم علی دیر

توتوب هر مرغ بیر گلشنده مسكن

منیم ده باغ و بستانیم علی دیر

منی بو اسم اعظم ائتدی ناطق

منیم مجموع دیوانیم علی دیر

اگر خنجر چكه دشمن غم ائتمه

منیم ده تیغ عریانیم علی دیر

منیم سرمایه عمرودو مولا

منیم جیسمیمده بو جانیم علی دیر

منیم یوخ اوندان اؤزگه ذكر و فكریم

منیم بو جاندا جانانیم علی دیر

منیم كشتی نوحوم مرتضی دیر

منیم موسی عمرانیم علی دیر

منه ظلمت یولون گؤرستمه ای خضر

منیم ینبوع حیوانیم علی دیر

منیم روح اللهیم اولدی یدالله

منیم شاه سلیانیم علی دیر

نه دیر باغ جنان و نخل طوبی

منیم سرو خرامانیم علی دیر

منی سیر گولوستانا آپارما

منیم سیر گولوستانیم علی دیر

منیم پیر مغانیم ، شاه مردان

منیم ساقی مستانیم علی دیر

منیم عومروم منیم روح و روانیم

منیم رمغ سخندانیم علی دیر

منیم عرشیم ، منیم فرشیم اودور او

منیم مئیر فروزانیم علی دیر

منیم روح و قلم كرسی سریریم

منیم اورنگ كیوانیم علی دیر

منیم عودوم ، منیم عود و سرودوم

منیم هر راه وریحانیم علی دیر

منیم بزم نشاط و عیش نوشوم

منیم شمع شبستانیم علی دیر

منیم جام می و نقل و كبابیم

منیم سالار ایوانیم علی دیر

منیم مولكوم منیم مال و منالیم

منیم هر حكم و فرمانیم علی دیر

منیم تختیم ، منیم تاج و رواقیم

منیم بانی بنیانیم علی دیر

منیم ابریم ، منیم برق جهنده م

منیم رعد خروشانیم علی دیر

منیم لعلیم ، منیم در خوشابیم

منیم باران نئیسانیم علی دیر

او شاخبازین اسیری مرغ حانیم

منیم شاهین و ترلانیم علی دیر

دئیه ر دائم دیلینده خان چوبانی

منیم هر درده درمانیم علی دیر

ابوالقاسم نباتیradyo dinle